Địa chỉ:
Địa chỉ: Số 188 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Quyết Thắng
thành phố Sơn La
tỉnh Sơn La
Việt Nam
Điện thoại:
(84)212.3855634
Fax:
(84)212.3853242
Send an Email