Hè (hay vỉa hè, hè phố) được quy định trong Thông tư 04/2008/TT-BXD nêu rõ: là bộ phận của đường đô thị, phục vụ chủ yếu cho người đi bộ”. Đỗ xe là một hoạt động có mục đích giao thông. Ô tô và xe máy đều được quyền đỗ dưới lòng đường và trên vỉa hè theo quy định. Vậy, Đỗ thế nào là đúng quy định?

Thanh tra Sở Giao thông vận tải tiền thân là Ban thanh tra thuộc Sở Giao thông vân tải được thành lập theo quyết định số: 1138/2001/QĐ-UB ngày 28/5/2001 của UBND tỉnh Sơn La. Đến nay, Thanh tra Sở đang duy trì và phát triển lực lượng hiện có 12 cán bộ trong đó: 01 Thanh tra viên chính, 06 thanh tra viên và 05 công chức thanh tra.

Ngày 08/5/2020, Đảng bộ Sở GTVT tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ XXXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham gia của 57 đảng viên đến từ 07 chi bộ trực thuộc. Đại hội đã diễn ra thành công trong không khí phấn khởi, dân chủ và đoàn kết, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Tổng cục đường bộ Việt Nam đã ban hành văn bản số 3205/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 21/05/2020 Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch hạng A1, A2. Theo đó, Đối với kỳ sát hạch A1, A2 tổ chức từ ngày 01/8/2020 sẽ sử dụng chương trình mới:

 

Nhập biển số phương tiện cần tra cứu:


Liệt kê vi phạm