Tổng cục đường bộ Việt Nam đã ban hành văn bản số 3205/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 21/05/2020 Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch hạng A1, A2. Theo đó, Đối với kỳ sát hạch A1, A2 tổ chức từ ngày 01/8/2020 sẽ sử dụng chương trình mới:

Ngày 08/5/2020, Đảng bộ Sở GTVT tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ XXXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham gia của 57 đảng viên đến từ 07 chi bộ trực thuộc. Đại hội đã diễn ra thành công trong không khí phấn khởi, dân chủ và đoàn kết, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

 

Nhập biển số phương tiện cần tra cứu:


Liệt kê vi phạm