In bài này

Thanh tra Sở Giao thông vận tải tiền thân là Ban thanh tra thuộc Sở Giao thông vân tải được thành lập theo quyết định số: 1138/2001/QĐ-UB ngày 28/5/2001 của UBND tỉnh Sơn La. Đến nay, Thanh tra Sở đang duy trì và phát triển lực lượng hiện có 12 cán bộ trong đó: 01 Thanh tra viên chính, 06 thanh tra viên và 05 công chức thanh tra.

Danh sách cán bộ thanh tra giao thông tỉnh Sơn La

TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Điện Thoại
1 Bùi Trọng Thắng 1975 Chánh Thanh tra 0982042902
2 Nguyễn Quốc Hương 1975 Phó Chánh Thanh tra 0912342589
3 Đoàn Trung Kiên 1981 Thanh tra viên 0912535576
4 Phạm Văn Thủy 1969 Thanh tra viên 0915409814
5 Nguyễn Ngọc Dũng 1984 Thanh tra viên 0988081984
6 Hoàng Thị Phương Mai 1984 Thanh tra viên 0817336899
7 Lò An Thắng 1967 Thanh tra viên 0389293667
8 Vũ Thị Kim Thu 1971 Chuyên viên 0982444818
9 Quàng Thị Thu Hằng 1985 Chuyên viên 0989322389
10 Mùi Văn Triệu 1993 Chuyên viên 0363331993
11 Hoàng Việt Anh 1993 Chuyên viên 0336339989
12 Vũ Quý Dương 1988 Chuyên viên  0868883739

(Cập nhật đến 30/6/2020).