In bài này

Tổng cục đường bộ Việt Nam đã ban hành văn bản số 3205/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 21/05/2020 Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch hạng A1, A2. Theo đó, Đối với kỳ sát hạch A1, A2 tổ chức từ ngày 01/8/2020 sẽ sử dụng chương trình mới:

Thời gian làm bài: 19 phút

Mỗi câu hỏi trong đề sát hạch có từ 02 đến 04 ý trả lời và chỉ có 01 ý trả lời đúng nhất; trong số các câu hỏi, có 01 câu trả lời sai sẽ bị truất quyền sát hạch, các câu còn lại, mỗi câu tính là 01 điểm;

Ý trả lời của thí sinh chỉ được đánh dấu bằng dấu nhân (x) trong ô tương ứng; những trường hợp đánh dấu nhân vào 02 ô trở lên trên một cột hoặc tẩy xoá đều bị coi là trả lời sai; không được dùng bút có mực màu đỏ hoặc bút chì để đánh dấu trả lời câu hỏi sát hạch.

Công nhận kết quả: Điểm đạt yêu cầu đối với hạng A1: từ 21/25 điểm trở lên; Điểm đạt yêu cầu đối với hạng A2: từ 23/25 điểm trở lên;

Để tạo thuận lợi cho quá trình học của học viên  Sở GTVT Sơn  La cung cấp bộ phần mềm luyện thi cho công dân tại địa chỉ: Tải về