In bài này

Hè (hay vỉa hè, hè phố) được quy định trong Thông tư 04/2008/TT-BXD nêu rõ: là bộ phận của đường đô thị, phục vụ chủ yếu cho người đi bộ”. Đỗ xe là một hoạt động có mục đích giao thông. Ô tô và xe máy đều được quyền đỗ dưới lòng đường và trên vỉa hè theo quy định. Vậy, Đỗ thế nào là đúng quy định?

Căn cứ theo thông tư 16/2009/TT-BXD, 04/2008/TT-BXD, việc sử dụng hè phố vào việc để xe phải đảm bảo các quy định sau:

Theo Quy chuẩn 41:2019/BGTVT có hiệu lực từ 01/7/2020, tài xế ô tô có thể đỗ xe một phần trên hè phố nếu gặp biển I.408a.

Cụ thể, để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe một phần trên hè phố rộng, đặt biển số I.408a "Nơi đỗ xe một phần trên hè phố". Xe phải đỗ sao cho các bánh phía ghế phụ trên hè phố